Zespół Pieśni i Tańca KOSTRZANIE

Powstał z inicjatywy Kola Gospodyń Wiejskich jesienią) 1975 roku. Założycielkami zespołu byty Panie – Natalia Łęska i Maria Wdowiec.
Pierwszymi instruktorami zespołu zostali – Pani Maria Skislewicz i Pan Zbigniew Strzelecki.
Pierwsze stroje zespól wykonał samodzielnie przygotowując fragment „Wesela Krakowskiego”.

 

Do 1987 roku z zespołem pracowali: Włodzimierz Hinc, Bogusław Wielgomas (śp.+) Jan Rymar. Jerzy Bednarek.

W tym okresie zespól przygotowywał ciekawe programy1 ukazujące fragmenty życia wsi:

 • wykopki
 • jak to ze lnem było
 • darcie pierza
 • kiszenie kapusty

Po kilku latach kryzysu, kiedy zespól ćwiczył także w garażu Państwa Szerszeniów 1987-88 roku, z zespołem rozpoczęli pracę -Aldona Płowieć i Zygmunt Micrzcjcwski, tancerze zespołu Pieśni i Tańca „Liczyrzepa”. wracając w programie do początków działalności zespołu, przygotowując program „Wesele Krakowskie”.

 

Od 1989 roku zespól zyskał nowego choreografa Panią Jolantę Miształ oraz 6-cio osobową kapelę w składzie: kierownik – Edmund Misiek, Stanisław Przestrzelski, Mieczysław Mocarski, Jan Krępski, Edmund Węcławski, Stanisław Mora.

Kadra z dobrym przygotowaniem przyciągnęła sporą rzeszę dzieci i młodzieży. Skład zespołu zawsze wahał się w granicach 60-80 osób.
Od 1990 z zespołem rozpoczęła pracę Pani Małgorzata Wiłkomirska.

Dzięki zaangażowaniu Mieszkańców Wsi, Szkoły Podstawowej oraz Władz Gminy zakupiono stroje krakowskie, łowickie i lubelskie.

 

Obok suit stylizowanych: dolnośląskiej, lubelskiej – zespól w swych programach stara się powracać do form autentycznych, którego efektem są:
„Zabawy Dzieci i Młodzieży na Odpuście Matki Boskiej Zielonej” tradycjami nawiązującej do zwyczajów wsi Bronowice koło Krakowa.

Kolejnym przykładem powrotu do autentyzmu jest program „Przewody Lubelskie” ukazujący jak bawiła się młodzież na Lubelszczyżnie w pierwszą niedzielę po świętach Wielkiej Nocy.

Kierownictwo zespołu jest członkiem Polskiej Sekcji C.l.O.F.F. oraz Towarzystwa Etnochoreologicznego.

„Kostrzanie” to zespół wielopokoleniowy, w którym najmłodszy uczestnik ma 6 lat, najstarszy 72 lata.
Ponad 10% mieszkańców wsi to członkowie zespołu. Obecnie przygotowywano nowy program – „Dożynki łowickie”.

Zespół dziękuje społeczności wsi Kostrza, Sołtysowi, Radzie Sołeckiej, Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzy za stworzenie atmosfery akceptacji i pomocy w codziennym działaniu.

 

Dziękujemy za pomoc finansową:

 • Radzie Miejskiej Gminy Strzegom
 • Przedsiębiorstwu „Kwarc” w Kostrzy
 • Spółce „Skalimex” w Kostrzy
 • „Carogeo” Sp. zo.o.,

(bez której byłoby niemożliwe rozwinięcie działalności zespołu na tak szerokim polu).

 

Nagrody i wyróżnienia konkursowe

 • W okresie 1977-1986 zespół wielokrotnie otrzymywał nagrody w Festiwalach Wiejskich Zespołów Artystycznych „Waza” 
 • 1979 roku – „Brązowy Pług” w Krajowym Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Wsi
 • 1991 roku – wyróżnienie w Konfrontacjach Artystycznych Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych
 • 1993 roku – tytuł Laureata Konfrontacji Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych
 • 1994 roku – „Srebrna Jodła” XXI Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach
 • 1994 roku – I miejsce, nagroda „Srebrnego Koguta” w Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych